Aplikacja


Systemem heatapp! steruje się przy pomocy smartfona lub tabletu. Służy do tego aplikacja heatapp! dostępna za darmo w Sklepie Play oraz App Store.

W aplikacji znajduje się tryb demonstracyjny, przy pomocy którego możesz sprawdzić działanie systemu na swoim urządzeniu!

Wirtualny termostat

Jeżeli chcesz jednorazowo zmienić temperaturę panującą w wybranym pomieszczeniu, wystarczy przekręcić wirtualny termostat. Przy następnej zaplanowanej zmianie nastaw, powrócą one do zaplanowanego porządku.

Pomieszczenia

System heatapp! oferuje możliwość zaprogramowania nawet 24 stref grzewczych. Pomieszczenia możemy podzielić na przykład na poszczególne piętra. Do każdego z nich możemy dodać jego zdjęcie. Będzie ono widoczne przez mieszkańców, ale nie przez eksperta – instalatora.

Sterowanie pogodowe

System heatapp! pobiera z Internetu aktualne dane pogodowe i wykorzystuje je do optymalizacji ogrzewania, dzięki czemu zapewnia dodatkowe oszczędności.

Tryby

System heatapp! oferuje 6 dodatkowych trybów działania:

 1. Boost – szybkie nagrzewanie pomieszczeń 
 2. Wakacje – oszczędzanie energii poprzez obniżenie temperatur panujących w budynku na wybraną ilość dni
 3. Eco – oszczędzanie energii poprzez obniżenie temperatur panujących w budynku na kilka godzin
 4. Party – ogrzewanie pomieszczeń na czas przyjęcia
 5. Czuwanie – wyłączenie systemu centralnego ogrzewania
 6. Prysznic - jednorazowe podwyższenie temperatury ciepłej wody na określony czas poza zaplanowanym harmonogramem

Do poszczególnych trybów można wybrać pomieszczenia, które on obejmuje.

Użytkownicy

W systemie heatapp! istnieją trzy rodzaje użytkowników:

 • administrator – przypisywany jest właścicielowi systemu. Ma on pełne możliwości obsługi systemu.
 • instalator – ma on pełne możliwości obsługi systemu, nie ma jednak dostępu do strefy prywatnej, tj. zdjęć użytkowników i pomieszczeń.
 • użytkownik – ma dostęp jedynie do udostępnionych mu pomieszczeń.

Aby umożliwić instalatorowi zdalną pomoc, należy wysłać na jego adres email zaproszenie do systemu. Dopiero po dodaniu systemu do aplikacji w ten sposób podaje on dane dostępowe. Dzięki temu rozwiązaniu nikt niepowołany się do niego nie zaloguje.

Programy

Dla każdego pomieszczenia-strefy grzewczej można ustalić indywidualny tygodniowy przebieg temperatur.

Aplikacja heatapp! w skrócie

 • Sterowanie strefowe – w każdym pokoju może panować indywidualna temperatura, dzięki czemu użytkownik ma możliwość takiego ich zaplanowania, by zmaksymalizować komfort i oszczędności.
 • Programy – w codziennych sytuacjach użytkownik ma szybki dostęp do dodatkowych programów: wakacje, party, boost, eco i czuwanie.
 • Indywidualny dostęp – każdy użytkownik ma swój własny profil. Umożliwia to oddanie dzieciom kontroli nad temperaturą w wybranych pomieszczeniach.
 • Indywidualizacja systemu – przypisz fotografie poszczególnym użytkownikom i nazwanym przez siebie pomieszczeniom
 • Kontrola w czasie rzeczywistym – zawsze możesz sprawdzić aktualnie panującą w każdym z pomieszczeń temperaturę oraz to, czy jest ono w tym momencie ogrzewane
 • Sterowanie ciepłą wodą – masz możliwość wygenerowania dodatkowych oszczędności przy pomocy zadania tygodniowego przebiegu temperatury ciepłej wody, aby była ona utrzymywana na wysokim poziomie tylko wtedy, kiedy tego potrzebujesz.