System


Jak działa system heatapp?

Budowa systemu

Przy źródle ciepła montowane jest urządzenie heatapp! base. To na nim zapisywane są dane i nastawy. Realizuje ono także sterowanie systemem. Z heatapp! base można połączyć się przez telefon lub tablet, używając aplikacji heatapp!.

Heatapp! base łączy się, przewodowo lub bezprzewodowo, z heatapp! gateway. Jest to urządzenie służące do komunikacji z komponentami radiowymi. Przekazuje informacje i polecenia pomiędzy komponentami a heatapp! base.

System heatapp! steruje centralnym ogrzewaniem korzystając z temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, odczytywanej z Internetu. Na podstawie tych danych steruje pracą źródła ciepła. System heatapp! zapewnia użytkownikowi dodatkowe oszczędności wynikające z optymalizacji procesu ogrzewania budynku.

Do współpracy z ogrzewaniem podłogowym stosuje się regulator heatapp! floor, sterujący pracą siłowników otwierających i zamykających poszczególne pętle grzewcze. Sterowanie odbywa się na podstawie aktualnie panujących w pomieszczeniach temperatur, mierzonych przy pomocy heatapp! sense.

Do współpracy z systemem grzejnikowym stosuje się sterowane radiowo głowice termostatyczne. Przesyłają one do systemu informacje o aktualnie panującej w pomieszczeniu temperaturze, otwierając lub przymykając zawór grzejnikowy.

Ideą systemu heatapp! jest wysoka wygoda użytkowania. Pełne sterowanie systemem odbywa się przy użyciu urządzeń mobilnych: smartfonów lub tabletów. W normalnych warunkach użytkownik loguje się do aplikacji w celu zmiany nastaw czy włączenia jednego z trybów. System jest w pełni automatyczny, dzięki czemu nie ma potrzeby nadzorowania jego pracy.

System heatapp! oferuje wiele dodatkowych możliwości. Wśród nich znajdują się między innymi:

  • statystyki pracy źródła ciepła – np. liczba startów, łączny czas pracy, licznik ciepła
  • sprawdzenie ciśnienia i temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania
  • ochrona antyzamrożeniowa
  • sterowanie temperaturą ciepłej wody użytkowej
  • generowanie wykresów przebiegów temperatur
  • regulacja krzywej grzewczej

 

System heatapp! jest stale udoskonalany. Dzięki możliwości darmowej aktualizacji oprogramowania, Twój system heatapp! nigdy się nie zestarzeje.